En Transició: Quina cultura? Quina política? Quin país?

Fòrum Europa Tribuna Catalunya

Hotel Palace Barcelona

30 d’octubre de 2013

Advertisements